Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
Ik ben uit dienst
 

06-08-2019

Dekkingsgraad per 31 juli

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 juli 2019 101,2%. Ten opzichte van 30 juni is de momentdekkingsgraad gelijk gebleven. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 juni 101,4%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

12-07-2019

Dekkingsgraad per 30 juni

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 juni 2019 101,2%. Ten opzichte van 31 mei is de momentdekkingsgraad met 0,1% gedaald. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 juni 101,4%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

12-06-2019

Dekkingsgraad per 31 mei 2019

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 mei 2019 101,3%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 mei 101,5%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier

28-05-2019

Aankondiging Vergadering van gewezen deelnemers A

Op dinsdag 4 juni vindt de jaarlijkse vergadering van gewezen deelnemers A plaats. Deze vergadering vindt plaats op de Graafsebaan 65 te Rosmalen, aanvang 16.00 uur. Alle gewezen deelnemers A hebben inmiddels een uitnodiging met agenda per post ontvangen. Voor 4 juni ontvangen de genodigden de stukken ten behoeve van deze vergadering.

09-05-2019

Dekkingsgraad per 30 april 2019

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 april 2019 101,3%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 april 101,5%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

11-04-2019

Dekkingsgraad per 31 maart 2019

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 maart 2019 101,3%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 maart 101,6%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

11-04-2019

Bestuur neemt voorgenomen besluit tot opheffing pensioenfonds

Het zeker stellen van de pensioenen van alle deelnemers en toenemende regeldruk zijn voor het bestuur redenen geweest om de activiteiten van het pensioenfonds vanaf 2018 gefaseerd af te bouwen.

In 2018 heeft het bestuur de pensioenen veilig gesteld door deze in herverzekering te geven bij Zwitserleven. Het pensioenfonds bleef hierbij wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling.

De toenemende regeldruk leidt al enige jaren tot stijging van de kosten. De toenemende kosten verhouden zich niet tot de omvang van het pensioenfonds. En dit terwijl al jaren geen nieuwe deelnemers toetreden en geen verdere pensioenopbouw plaatsvindt voor de deelnemers. Daardoor neemt het aantal deelnemers af en worden de kosten relatief gezien steeds hoger.

Het bestuur is op grond van de wetgeving verplicht bij het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds advies te vragen over de liquidatie van het pensioenfonds. Deze adviesaanvraag is inmiddels ingediend.

Alle gewezen deelnemers die nog werkzaam zijn bij Heijmans en de pensioengerechtigden ontvangen een brief waarin het bestuur een verdere toelichting geeft op het opheffingsproces.

15-01-2019

Dekkingsgraad per 31 december 2018

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 december 2018 101,4%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 december 2018 102,3%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

10-12-2018

Dekkingsgraad 30 november 2018

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 november 2018 101,4%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 november 2018 102,5%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

15-11-2018

Dekkingsgraad 31 oktober

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 oktober 2018 101,7%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 oktober 2018 102,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april 2018 zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

13-07-2018

Dekkingsgraad per 30 juni

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 juni 2018 101,8%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 juni 2018 103,3%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

 

21-06-2018

Dekkingsgraad 31 mei 2018

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 mei 2018 101,8%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de middelen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 mei 2018 103,4%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Sinds 1 april zijn de verplichtingen van het pensioenfonds in herverzekering bij Zwitserleven. Als gevolg van deze herverzekering bedraagt de wettelijk vereiste dekkingsgraad 101%. Het pensioenfonds voldoet hier sinds april 2018 aan.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

29-03-2018

Dekkingsgraad 28 februari 2018

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 28 februari 2018 105,1%. Ten opzichte van januari 2018 is deze gedaald met 1,0%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 januari 2018 103,4%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

15-02-2018

Dekkingsgraad per 31 januari

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 januari 2018 106,1%. Ten opzichte van december 2017 is deze gestegen met 2,1%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 januari 2018 103,1%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

11-01-2018

Dekkingsgraad per 31 december

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 december 2017 104,0%. Ten opzichte van november 2017 is deze gedaald met 0,4%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 december 2017 102,6%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

07-12-2017

Dekkingsgraad 30 november

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 november 2017 104,4%. Ten opzichte van oktober 2017 is deze gestegen met 0,5%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 3o november 2017 102,3%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

10-11-2017

Dekkingsgraad 31 oktober

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 oktober 2017 103,9%. Ten opzichte van september 2017 is deze gestegen met 0,4%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 oktober 2017 101,9%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

10-10-2017

Dekkingsgraad per 30 september

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 september 2017 103,5%. Ten opzichte van augustus 2017 is deze gestegen met 0,8%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 september 2017 101,6%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

21-09-2017

Dekkingsgraad per 31 augustus 2017

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 augustus 2017 102,7%. Ten opzichte van juli 2017 is deze gedaald met 0,7%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 augustus 2017 101,2%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

15-08-2017

Dekkingsgraad ultimo 31 juli

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 juli 2017 103,4%. Ten opzichte van juni 2017 is deze gestegen met 0,8%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 juli 2017 100,9%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

07-07-2017

Dekkingsgraad 30 juni 2017

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 juni 2017 102,6%. Ten opzichte van mei 2017 is deze gestegen met 0,1%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 juni 2017 100,6%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.


08-06-2017

Dekkingsgraad 31 mei 2017

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 mei 2017 102,5%. Ten opzichte van april 2017 is deze gestegen met 1,9%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 mei 2017 100,3%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u
hier.

30-05-2017

Vergadering gewezen deelnemers A

Op 6 juni 2017 vindt de jaarlijkse vergadering van gewezen deelnemers A plaats. Heeft u pensioen opgebouwd in de regeling van het pensioenfonds en heeft u vanaf 31 december 2012 een onafgebroken dienstverband bij Heijmans? Dan heeft u per post een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen.  U bent van harte welkom op de vergadering.

Aanvang: 16.00 uur, locatie Graafsebaan 65 Rosmalen, Jan Heijmanszaal.

11-05-2017

Dekkingsgraad 30 april 2017

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 30 april 2017 101,6%. Ten opzichte van maart 2017 is deze gestegen met 0,6%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 april 2017 100,0%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

24-04-2017

Dekkingsgraad 31 maart 2017

De momentdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 maart 2017 101%. Ten opzichte van februari 2017 is deze gestegen met 0,2%. De momentdekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de beleggingen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds aan het einde van de maand.

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 maart 2017 99,9%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 momentdekkingsgraden.

Een overzicht van het verloop van de moment- en beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

27-05-2016

Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V.

Pensioenfonds Heijmans heeft een website. Wij heten u van harte welkom op onze website. Als u vragen of opmerkingen heeft over de website, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur.

Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT