Small textMedium textMaximum text
 
Ik ben werknemer
 
 
Ik ben met pensioen
 
 
Ik ben uit dienst
 
 

Ik ben werknemer bij Heijmans

Was u al voor 2012 in dienst bij Heijmans? En verdiende u meer dan het maximum pensioengevend salaris in de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid of een andere bedrijfstakpensioenfondsregeling waaraan u ook deelnam? Dan bouwde u mogelijk tot 1 januari 2013 pensioen op in de pensioenregeling van het pensioenfonds. Op deze pagina leest u kort de meest relevante informatie over de pensioenregeling van het pensioenfonds. Als u op de icoontjes klikt, dan vindt u meer informatie over het desbetreffende onderwerp.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

 

 

 

 

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt.
 
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
 
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.
 
 
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Indien u voor 2013 arbeidsongeschikt raakte, heeft u, afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV, recht op voortgezette opbouw van het pensioen.
 
 
  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  2. Pensioen dat u via uw werkgever opbouwt. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
 
Tot 2013 bouwde u jaarlijks een stukje pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwde is gebaseerd op het salaris dat u eind 2012 verdiende. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een eindloonregeling.
 
U bouwde in de pensioenregeling van Pensioenfonds Heijmans jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat deed u niet over uw hele loon. Over het salaris dat lager is dan het maximum pensioengevend salaris in het bedrijfstakpensioenfonds waaraan u ook deelnam bouwde u geen pensioen op. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan € 54.400. Vanaf 2013 bouwt u geen pensioen meer op in de pensioenregeling van het pensioenfonds.
 
 
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 
Wilt u het opgebouwde partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de datum dat u uw ouderdomspensioen in laat gaan.
 
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uw dienstbetrekking bij Heijmans beëindigt of als u uw ouderdomspensioen in laat gaan.
 
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
 
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Als u met pensioen gaat kunt u deze keuzes maken.
 
Het kan zijn dat u, in plaats van in één keer volledig met pensioen te gaan, liever geleidelijk uw pensioen wilt laten ingaan. Vanaf leeftijd 55 kunt u hiervoor kiezen.
 
 
Wij probeerden tot 1 januari 2018 uw opgebouwd pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de cao lonen in de bouwnijverheid. Dit heet toeslagverlening. Op 1 januari 2018, na toekenning van de toeslag, is deze toeslagregeling beëindigd. 
U had alleen recht op deze toeslag indien u op 31 december 2012 deelnam aan de regeling en u vanaf 31 december 2012 een onafgebroken dienstverband bij Heijmans heeft. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor u als volgt verhoogd:
Jaar Stijging cao lonen in voorgaand jaar Verleende indexatie
2018 1,25%

1,25%

2016 2,77% 2,77%

2016

2015

2,50%

0,00%

2,50%

0,00%

 

 

Sinds 1 april 2018 heeft het pensioenfonds alle verplichtingen herverzekerd bij Zwitserleven. Daardoor loopt het pensioenfonds nagenoeg geen risico’s meer. op het korten van de pensioenuitkeringen. De uitkering is nominaal hetgeen betekent dat de uitkering ook niet geïndexeerd wordt.

 

 

 
In 2013 moesten we uw pensioen helaas verlagen. Omdat de financiële positie van het pensioenfonds op dit moment niet goed genoeg is, heeft het pensioenfonds een herstelplan gemaakt. Op basis van dit herstelplan voorzien wij in de komende jaren geen nieuwe korting. Dit beoordelen wij ieder jaar opnieuw. Wij besluiten alleen tot een korting als het echt niet anders kan.
 
 
Het pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
  • kosten voor administratie, deze vergoedt de werkgever;
  • kosten om het vermogen te beheren, deze worden gefinancierd uit de beleggingsrendementen.
 
 
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
 
Als u verhuist naar het buitenland.
 
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl
 
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
 
vragen actie
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Achmea Pensioenservices 
Postbus 90170
5000 LM Tilburg
Telefoon: 013 - 462 11 94
E-mail: pensioenfondsheijmans@achmea.nl
 
Privacybeleid| Copyright 2016 ActuIT